PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

www.gorelax.ro utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informațiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul site-ului, vor fi considerate confidențiale.

Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, LPC SYMBIOSIS PROJECT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Sunteți obligat să furnizati datele din formularul de comandă, acestea fiind necesare facturării și livrării comenzii. Refuzul dvs. determină neonorarea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, pe adresa [email protected].